Ευέλικτες γραμμές παραγωγής στο industry 4.0

Τις τελευταίες εβδομάδες, όλο και περισσότερες βιομηχανίες χρησιμοποιούν τις γραμμές παραγωγής τους στην μάχη κατά του κορονοϊού με σκοπό την παραγωγή προιόντων που θα βοηθήσουν τον πληθυσμό να προστατευθεί από αυτή την ασύμετρη απειλή. Είναι πολλά τα παραδείγματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό . Εμείς θα εξετάσουμε πoιό είναι το όραμα της ευέλικτης γραμμής παραγωγής και την κατεύθυνση στην οποία κινείται η τεχνολογία σημερά.

H Pernod Ricard μετασχηματίζει την παραγωγή οινοπνευματοδών σε αντισηπτικά.

Ας σκεφτούμε ενα εργοστάσιο το οποίο έχει σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους έιτε μέσω ταινοδρόμων είτε μέσω αυτόνομων ρομποτικών αμαξίδιων. Το όνειρο μιας εξαιρετικά ευέλικτης δομής παραγωγής είναι ότι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να παραμένουν ελεύθεροι στο χώρο, όπου θα ομαδοποιούνται από ορισμένες διαδικασίες παραγωγής. Τα προιόντα θα πρέπει οδηγούνται αυτόνομα από τον ένα σταθμό εργασίας στον επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι άν το προιόν Α έχει ανάγκη να περάσει από το σταθμό 1, 2 και 4, θα προσπεράσει τον σταθμό 3. Έτσι το κάθε προιόν θα μπορoύσε να καθοδηγείται από ξεχωριστά πλάνα-στάδια παραγωγής και από τα KPIs απόδοσης και τεχνολογίας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, τα προιόντα θα πρέπει να επικοινωνούν ως διαδραστικά συστήματα τόσο με τους σταθμούς εργασίας όσο και με τις οντότητες που παρέχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Αυτοοργανωμένο διαδραστικό σύστημα του Fraunhofer IML.

Εάν οι σταθμοί εργασίας σχεδιάστηκαν επίσης για να συμπεριλάβουν πλεονασμό(buffers), η ευελιξία θα αυξηθεί πολύ. Το σενάριο του industry 4.0 προσφέρει την ευκαιρία ψηφιοποίησης αντικειμένων μέσω του IΙoT και τη σύνδεση αυτορυθμιζόμενων εντολών και σταθμών εργασίας.

Υπάρχουν όμως νέες προκλήσεις όταν αντιμετωπίζεται μια τέτοια καινοτόμος προσέγγιση; Φυσικά υπάρχουν. Η πρόκληση είναι ότι μια πλήρως ευέλικτη δομή παραγωγής στερείται μιας οργανωτικής αρχής που μέχρι τώρα έχει εξασφαλιστεί από τη φυσική δομή της γραμμής παραγωγής. Η επαναστατική ιδέα – και αυτή είναι η πρόκληση – είναι να αντικατασταθεί η φυσική οργανωτική αρχή της παραγωγικής διαδικασίας με μια πιό λογική. Η λογική αρχή της παραγωγικής διαδικασίας θα αντλεί στοιχεία από διάφορους πόρους όπως οι παραγγελίες, οι πρώτες ύλες και η θέση του κάθε προιόντως στο πεδίο. Αυτές οι πληροφορίες θα δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της καταστάσης στο πεδίο.

Εκεί λοιπόν έρχεται και η τελική ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος που δεν είναι άλλη από τον πλήρη έλεγχο. Η διασύνδεση σταθμών παραγωγής, αποθήκες πρώτων υλών αλλά και της καταστάσης στο πεδίο δημιουργεί την ανάγκη διασύνδεσης όλων αυτών των στοιχείων μεταξύ τους με ένα SCADA και ένα ERP σύστημα.

Η ευελιξία στη γραμμή παραγωγής θα παρέχει στο μέλλον τη δυνατότητα για πιο γρήγορο λανσάρισμα προιόντων στην αγορά. Η επένδυση για τη δημιουργία τους πρόκειται να είναι μεγάλη και το ερώτημα είναι κατά πόσο συμφέρει μια εταιρία να κινηθεί πρός αυτή την κατεύθυνση. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε επόμενο άρθρο.