Οpencourses.gr – Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων

Στο opencourses.gr θα βρεις μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας, τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Προσφέρουν νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση.

Δεν είναι μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.

Μπορεί να τα παρακολουθήσει κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του. Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες…