Πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την αγορά εργασίας.

Η έλευση του Industry 4.0 φέρνει μαζί της αύξηση της εξάρτησης από την τεχνολογία και δημιουργεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ψηφιακών διαδικασιών σε ένα μεγάλο εύρος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δίνει στους κατασκευαστές γρηγορότερες, πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές λύσεις για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και με χαμηλότερο κόστος. Όμως μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι το εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Trends 20181 που κυκλοφόρησε από το World Economic Forum, το 76% των στελεχών προσλήψεων πιστεύουν ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ή πιο συγκεκριμένα η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία προσλήψεων. Ειδικοί στις προσλήψεις, κυρίως σε τομείς που είναι πολύ ευάλωτοι στον αυτοματισμό, μπορεί να χρειαστεί να βελτιώσουν ή να μετατοπίσουν την εστίαση τους σε κάποιον άλλο τομέα για να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπάρχει μια συνεχής αλλαγή στις περιγραφές θέσεων εργασίας που περιλαμβάνουν την ορολογία του κλάδου του industry 4.0 όπως το Internet of Things, το Augmented Reality, το Artificial Intelligence και το Machine Learning. Παρόλο που οι ειδικοί προβλέπουν ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα μειώσει τον φόρτο εργασίας,  διαπιστώνεται παγκοσμίως ότι οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται. Σε μια αγορά αβεβαιότητας, καθώς η νέα τεχνολογία εξελίσσεται και ο ρυθμός των αλλαγών αυξάνεται, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι επιχειρηματικές ανάγκες για το μέλλον.

Μια σχετικά πρόσφατη μελέτη που κυκλοφόρησε από το McKinsey Global Institute2 διαπίστωσε ότι περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού, με τον πιο σημαντικό αντίκτυπο σε ανεπτυγμένα κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Μέχρι το 2022, το 50% των εταιρειών πιστεύουν ότι ο αυτοματισμός θα μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης και έως το 2030, τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν 800 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι: Οι νέες τεχνολογίες από ποιους θα δημιουργηθούν; Από ποιους θα συντηρουνται; Ποιοί θα τις χειρίζονται;

Το Industry 4.0 περιλαμβάνει μια σειρά από νέες τεχνολογίες, όπως το VR, AI, cloud κτλ. Μία από τις προκλήσεις που έρχεται με τις σύγχρονες τεχνολογίες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τους υπαλλήλους για τη λειτουργία των μηχανημάτων, την κωδικοποίηση νέων διαδικασιών και τη δυνατότητα διόρθωσης νέων συσκευών.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Οι χειριστές μηχανημάτων και οι τεχνικοί παίζουν κρίσιμο ρόλο στις περισσότερες μεταποιητικές και μηχανολογικές επιχειρήσεις. Παράλληλα με την πρόσληψη σε αυτούς τους ρόλους, υπάρχει επίσης ανάγκη να αναβαθμιστούν εκείνοι που ήδη υπάρχουν στους οργανισμούς. Αυτό είναι ένα κόστος που φυσικά δε θα πρέπει να βαρύνει μόνο τον εργαζόμενο. Οι εργοδότες όλο και περισσότερο κινούνται στην κατεύθυνση της συνεχούς παροχής σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης. Όσοι δεν το κάνουν, θα πρέπει γρήγορα να καταλάβουν πως η μη κατάρτιση του προσωπικού τους και η ανακύκλωση εργατικού δυναμικού, σίγουρα δε βοηθάει καταρχάς στην εμπιστοσύνη των δύο πλευρών και ύστερα στην σταθερή και αυξανόμενη ποιότητα του προϊόντος τους.

Εκπαίδευση

Από την άλλη πλευρά, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρέπει να προσεγγίσουν επιτέλους την αγορά εργασίας. Έχοντας σε κάθε πρόγραμμα σπουδών, έναν βασικό κορμό μαθημάτων, θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια σταθερή και εις βάθος θεωρητική γνώση στον τομέα τους. Παράλληλα όμως, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μαθημάτων και κατευθύνσεων που ετησίως η ύλης τους θα πρέπει να εμπλουτίζεται, ενώ ανα πενταετία ίσως, θα πρέπει να επαναξιολογούνται για την αναγκαιότητα τους.

Είναι σίγουρο ότι το μοντέλο αγοράς που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους αιώνες, βασίζεται στην κατανάλωση από τον άνθρωπο. Εφόσον λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ο νούμερο ένα καταναλωτής στον πλανήτη, ας μη φοβόμαστε ότι οι μηχανές θα μας αντικαταστήσουν πλήρως. Νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν, αρκεί να είμαστε καταρτισμένοι ώστε να τις διεκδικήσουμε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

[1] World Economic Forum, “The Future of Jobs Report”, 2018. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

[2] McKinsey Global Institute, “How will automation affect jobs, skills, and wages?”, 2018. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/how-will-automation-affect-jobs-skills-and-wages

ΠΗΓΕΣ:

[1] Ayhan Görmüş, “FUTURE OF WORK WITH THE INDUSTRY 4.0”, INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (INCSOS 2019) PROCEEDING BOOK, 2019.

[2] Jayant Menon, “Why the Fourth Industrial Revolution could spell more jobs – not fewer”, 2019. https://www.weforum.org/agenda/2019/09/fourth-industrial-revolution-jobs/