Τα οικονομικά οφέλη του industry 4.0 – μειώσεις κόστους και αυξημένη παραγωγικότητα.

Τα οικονομικά οφέλη της βιομηχανίας 4.0 – μειώσεις κόστους και αυξημένη παραγωγικότητα

Στο προηγούμενο άρθρο ασχοληθήκαμε με μια από τις πτυχές του industry 4.0 που είναι οι ευέλικτες γραμμές παραγωγής. Eίναι ενδιαφέρον να μιλάμε για νέες τεχνολογίες αλλά μια πολύ σημαντική παράμετρος για την υλοποίηση είναι και το κόστος της εφαρμογής τους σε αντιστάθμισμα με τα κέρδη που οι επιχειρήσεις αποκομίζουν.

Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του industry 4.0

Το 2016, η PwC δημοσίευσε την έρευνα Global Industry 4.0 σχετικά με την οικοδόμηση της ψηφιακής επιχείρησης. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία από την αναφορά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν ήδη υλοποιήσει με επιτυχία την εγκατάσταση τεχνολογιών industry 4.0, αύξαναν τα ετήσια έσοδά τους κατά μέσο όρο 2,9%. Ανέμεναν επίσης να μειώσουν το κόστος κατά μέσο όρο 3,6% ετησίως.  Πρόκειται για εταιρίες που αθροιστικά, υπολογίζουν πως θα κερδίζουν 421 δισεκατομμύρια δολάρια σε μειώσεις κόστους και 493 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυξημένα ετήσια έσοδα έως το 2021.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εταιρίες που ψηφιοποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, θα μπορούσαν ενδεχομένως να περιορίσουν έως και το 70% των κατασκευαστικών βλαβών μέσω προγνωστικής συντήρησης(predictive maintenance), ενώ η συλλογή, παρατήρηση και αξιολόγηση δεδομένων που προκύπτουν στο το πεδίο μπορούν δυνητικά να αυξήσουν την παραγωγικότητα έως και 30%.

Ας γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι και ας παραθέσουμε τομείς μιας επιχείρησης, οι οποίοι μπορούν να βοηθηθούν από τις τεχνολογίες και εκθετικά να οδηγήσουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.

Παραδείγματα εφαρμογών:

  • Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και ποιοτικός έλεγχος για τη μείωση των αποβλήτων και τη μη ανάγκη επανεπεξεργασίας τους.
  • Προγνωστική συντήρηση για την αποφυγή δαπανηρών επισκευών και μείωση τυχόν μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας.
  • Αυξημένος αυτοματισμός για την αποφυγή λαθών κατά την παραγωγική διαδικασία λόγω της εμπλοκής του ανθρώπινου παράγοντα.
  • Χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών για τη δημιουργία πρωτότυπων εξαρτημάτων, μειώνοντας το κόστος της CNC επεξεργασίας και επιταχύνοντας το χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας – προμηθευτές κατά παραγγελία

Αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση συνεργάζεται με έναν προμηθευτή κατά παραγγελία(on-demand) και ο προμηθευτής έχει επενδύσει σε αυτοματισμούς και τεχνολογίες 3D printing, έχουμε μια σχέση όπου ο προμήθευτής μπορεί να κατασκευάσει γρήγορα(σε μια μέρα) ένα πρωτότυπο προϊόν και να παράγει ένα μικρό αριθμό για τις πρώτες δοκιμές. Παλαιότερα, μια τέτοια διαδικασία θα χρειαζόταν ίσως τρείς εβδομάδες και περισσότερο, ενώ παράλληλα θα υπήρχε και περιορισμός στις κατασκευαστικές δυνατότητες ενός προιόντος. Η βασική πτυχή είναι ότι ο προμηθευτής πια, έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης της παραγωγής μέσω προηγμένων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζήτησης.

Οφέλη:

  • Οι εταιρείες μπορούν να αγοράσουν την ακριβή ποσότητα ανταλλακτικών όπως και όταν χρειάζονται, μειώνοντας το κόστος αποθέματος.  
  • Αυτό μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή και να απλοποιήσει τις σχέσεις εταίρων δημιουργώντας μια ψηφιακή ροή από τον αρχικό σχεδιασμό έως την παραγωγή.
  • Αυτή η ψηφιακή ροή θα συνδέει κάθε στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού και θα παρέχει επίσης δεδομένα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
  • Ενεργώντας βάσει αυτών των δεδομένων, μπορεί επομένως να επιταχυνθεί κάθε στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού, αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Η αλήθεια είναι πως για πολλές, κυρίως μικρομεσαίες, επιχειρήσεις, η ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους μπορεί να φαίνεται ως ένα δαπανηρό εγχείρημα. Τα οφέλη για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας όμως είναι απτά, διότι πλέον δεν πρόκειται για εκτιμήσεις του μέλλοντος αλλά για την πραγματικότητα, δεδομένου ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί και υπάρχουν αποτελέσματα.

ΠΗΓΕΣ:
[1] Global Industry 4.0 Survey, PWC, 2016. [2] Overview of industry 4.0 tools for cost-benefit analysis, LÁSZLÓ JUHÁSZ, 2018. [3] Cost and Profitability Models for Industry 4.0, Larry White, 2019.