Έξυπνες πόλεις: Στη Λαμία θα δοκιμαστεί αυτόνομο λεωφορείο στο πλαίσιο του FABULOS

Μια ακόμη ενέργεια στο πλαίσιο “έξυπνες πόλεις” έρχεται να προστεθεί στην παρουσία ελληνικών πόλεων πανευρωπαϊκά. Αυτόνομα λεωφορεία θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2020. Τρεις διεθνείς κοινοπραξίες έχουν αναλάβει συμβάσεις για την τελική φάση των δοκιμών στο πλαίσιο του έργου FABULOS που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Οι κοινοπραξίες θα παρέχουν αυτόνομα λεωφορεία ως μέρος των υφιστάμενων συστημάτων δημόσιας μεταφοράς, στις έξυπνες πόλεις. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα, η διασύνδεση και η ασφάλεια των αυτόνομων στόλων. Όλες οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε αστικές περιοχές, αλλά κάθε τοποθεσία δοκιμής έχει τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις. Στο Gjesdal, υπάρχει κλίση 12% λόγω του ορεινού εδάφους, ενώ στη Λαμία πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι υψηλές θερμοκρασίες. Στις Κάτω Χώρες πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός ποδηλατών και στο Ελσίνκι η διαδρομή που περνά τον δεύτερο πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας. Στο Ταλίν, η σύνδεση με το αεροδρόμιο θα βελτιωθεί, οδηγώντας σε προκλήσεις με παράγοντες όπως η υπάρχουσα κυκλοφορία λεωφορείων.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς θα ελεγχθούν για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της απομακρυσμένης επιτήρησης από την αίθουσα ελέγχου. Επιπλέον, τα λεωφορεία πρέπει να είναι σε θέση να ξεπερνούν αυτόνομα εμπόδια, όπως σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα λεωφορεία αναμένεται να είναι χωρίς οδηγό και ένα άτομο ασφαλείας θα επιτρέπεται μόνο επί του σκάφους εάν το απαιτούν οι τοπικοί κανονισμοί.

ΠΗΓΗ: https://fabulos.eu/