Προγνωστική συντήρηση:Τί είναι και ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της;

Η συντήρηση σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, αποτελεί δραστηριότητα που απασχολεί ένα ολόκληρο τμήμα εργαζομένων. Ο ρόλος αυτού του τμήματος είναι από τους πιο σημαντικούς στην αλυσίδα, διότι η βλάβη σε μια γραμμή παραγωγής σημαίνει καθυστέρηση παραγγελιών, αύξηση κόστους, μείωση κέρδους.

Παλαιότερα, τα είδη των συντηρήσεων ήταν δύο:

  1. Συντήρηση-επισκευή μετά από βλάβη: Το συγκεκριμένο είδος συνεπάγεται δράση όταν έχει ήδη συμβεί μια βλάβη. Είναι η πιο κλασική μορφή συντήρησης και συνήθως εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο έχει χαμηλή τιμή, είναι εύκολο να αντικατασταθεί και δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επιχειρηματική διαδικασία. Για παράδειγμα ένας σπασμένος λαμπτήρας ή η στερέωση ενός σωλήνα.
  2. Προληπτική συντήρηση: Σε αυτή την περίπτωση, η συντήρηση λαμβάνει χώρα σε τακτα χρονικά διαστήματα και όταν το αντικείμενο που πρέπει να αλλαχτεί είναι ακριβό ή παίζει ρόλο στη λειτουργία της μηχανής. Προληπτικές συντηρήσεις γίνονται κυρίως κατά τις ώρες ή τις περιόδους που η παραγωγή είναι σταματημένη. Ένα παράδειγμα είναι οι συντηρήσεις των ανεμογεννητριών κάθε δυο χρόνια.

Αυτές όμως οι τεχνικές δεν είναι αρκετές όταν μιλάμε για απρόβλεπτες βλάβες ή περιόδους που μια παραγωγή λειτουργεί ακατάπαυστα για καιρό.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η προγνωστική συντήρηση (predictive maintenance). Στην προγνωστική συντήρηση, λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από αισθητήρες, επεξεργάζονται από συστήματα ανάλυσης δεδομένων και προβλέπουν πότε μια βλάβη θα εμφανιστεί. Νέες προσεγγίσεις εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα ο ήχος.

Η ανίχνευση ηχητικών και οπτικών σημάτων δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προβλέψουν τις απαιτούμενες επισκευές. Οι συχνότητες ήχου μετρώνται από ειδικούς αισθητήρες και οι μετρήσεις αφού συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων, συγκρίνονται με τα υπάρχοντα δεδομένα για τον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων. Ένα ηχητικό σύστημα θα μπορούσε να προβλέψει δυσλειτουργίες όπως ελαττωματικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, ρουλεμάν που δεν έχουν λίπανση ή βαλβίδες διαρροής.

Τα προβλήματα εντοπίζονται γρήγορα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις δεδομένων και μπορούν να γίνουν επισκευές χωρίς διακοπή της ροής εργασίας.

Σύμφωνα με μελέτη της Delloite το predictive maintenance αυξάνει την παραγωγικότητα κατά 25%, μειώνει τις βλάβες 70% ενώ χαμηλώνει το κόστος της συντήρησης κατα 25%.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της προγνωστικής συντήρησης είναι η πλήρης εξάντληση του κύκλου ζωής ενός εξαρτήματος. Ενώ στο παρελθόν, ένα εξάρτημα θα αλλαζόταν ανα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, πλέον αλλάζετε λίγο πριν πάψει να είναι λειτουργικό.

Τέλος, η αποθήκη εξαρτημάτων δε χρειάζεται να είναι πάντα γεμάτη, αλλά η παραγγελία του εξαρτήματος μπορεί να γίνει όταν το προγνωστικό σύστημα δώσει ειδοποίηση.

Το industry 4.0 φέρνει σε επαφή την ανάλυση δεδομένων με το πεδίο. Αυτό είναι που η προγνωστική συντήρηση εκμεταλλεύεται. Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τρόπους εφαρμογής και παραδείγματα. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

[1] Delloite, “Predictive Maintenance, Taking pro-active measures based on advanced data analytics to predict and avoid machine failure”, 2017.

ΠΗΓΕΣ:

[1] R. Keith Mobley, “AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE”, Elsevier Science (USA), 2002

[2] Christian Krupitzera, Tim Wagenhalsb, Marwin Zufle, Veronika Lescha, Dominik Schafer, Amin Mozaffarind, Janick Edingerb, Christian Beckerb, Samuel Kouneva, “A Survey on Predictive Maintenance for Industry 4.0”, 2020