Προγνωστική συντήρηση:Τί είναι και ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της;

Η συντήρηση σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, αποτελεί δραστηριότητα που απασχολεί ένα ολόκληρο τμήμα εργαζομένων. Ο ρόλος αυτού του τμήματος είναι

Περισσότερα

Webinar: Κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες από το ΕΚΤ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ(JRC), διοργανώνουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την

Περισσότερα