Βίντεο με περιεχόμενο στα ελληνικά

Η σειρά “PLC” από το κανάλι ACS του Γεώργιου Κουτσουδάκη (ενότητα 4η).